27. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA 04 – 10.03.2024 / Jelenia Góra / Poland

Wolność sztuki. Sztuka wolności

  1. MFF ZOOM – ZBLIŻENIA (04.10 – 10.10.2021) odbywa się w ramach polsko–czeskiego projektu: WOLNOŚĆ SZTUKI. SZTUKA WOLNOŚCI.

Hasło tegorocznego festiwalu jest doskonałym pretekstem do poruszenia tematu: kultura i sztuka jako narzędzia rozwoju społeczeństw obywatelskich. Prezentacje filmów i działań performatywnych, rozmowy z twórcami, krytykami i publicznością oraz debata środowiska artystów z publicznością o wolności sztuki, o roli filmu, sztuki, kultury, o przekraczaniu granic i odwadze eksperymentowania w sztuce, to nieoceniona szansa edukacji społeczeństwa i możliwość wymiany doświadczeń i poglądów w tej kwestii. Jako partnerzy z krajów o wspólnej historii, tradycji, wartościach, mamy nadzieję, że dyskusja na temat ważnej roli sztuki i kultury w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju obywateli pozwoli zrozumieć, że nawet najbardziej skrajne, najodważniejsze działania i dyskusje podejmowane na polu sztuki nie są zagrożeniem dla państwa czy jego obywateli. Sztuka ma znaczenie szczególne: jej rolą jest ciągłe poszukiwanie; kwestionowanie zastanego stanu, wzniecanie rebelii, niepokoju czy bycie awangardą. Sztuka to forma prowadzenia dyskusji, która dla nikogo nie jest zagrożeniem, dyskusji prowadzonej ponad podziałami, sprzyjającej integracji, wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu.

W ramach tegorocznego spotkania zapraszamy nie tylko na projekcje filmowe i spotkania z twórcami. Organizujemy również działania z zakresu sztuk performatywnych oraz debatę pod hasłem: WOLNOŚĆ SZTUKI. SZTUKA WOLNOŚCI, w której udział wezmą teoretycy i historycy sztuki, twórcy filmowi, artyści sztuk wizualnych i publiczność. 

Czy sztuce i artystom trzeba stawiać ograniczenia? Czy artystom wszystko wolno? Czy kultura i sztuka dalej pełnią ważną rolę społeczną i polityczną? Jak korzystać z wolności, którą daje demokracja? Czy wolność polityczna służy sztuce? Czy są  granice prowokacji artystycznej? – na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas dyskusji. ZAPRASZAMY!

24. MFF ZOOM - ZBLIŻENIA odbywa się w ramach projektu: WOLNOŚĆ SZTUKI. SZTUKA WOLNOŚCI. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa
A modern theme for the film industry & video production