27. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA 04 – 10.03.2024 / Jelenia Góra / Poland

Arti Grabowski

Arti prowokuje często najprostszymi środkami. Dąży do katastrofy, błazenady. Wprowadza chaos. Stosuje niby-symboliczne gesty i liczby, które bardzo często nic nie znaczą. Są semantycznymi pułapkami dla tych, którzy oczekują tego rodzaju ukrytych przekazów. Jego akcje opierają się w dużej mierze na wysiłku fizycznym. Są połączeniem sztuki i sportu. Działaniem, które wartościuje się samo w sobie.

Arti uwielbia dosłowność. Depatetyzuje pozycję artysty. Naigrywa się z utrwalonego wizerunku twórcy i ze sposobów funkcjonowania sztuki. Unika sztuki przeintelektualizowanej, wykoncypowanej i hermetycznej.

Postawa nonkonformisty, prześmiewcy i outsidera jest niewątpliwie bliska postawie Grabowskiego.

24. MFF ZOOM - ZBLIŻENIA odbywa się w ramach projektu: WOLNOŚĆ SZTUKI. SZTUKA WOLNOŚCI. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa
TERMIN:
7.10.2021
GODZINA:
17:30
MIEJSCE:
Otwarta Papiernia, ul. Kilińskiego 11
A modern theme for the film industry & video production