24. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ZOOM – ZBLIŻENIA 04 – 10.10.2021 / Jelenia Góra / Poland

24. MFF – ZOOM – ZBLIŻENIA 2021 pod hasłem: WOLNOŚĆ SZTUKI. SZTUKA WOLNOŚCI

Pod hasłem: WOLNOŚĆ SZTUKI. SZTUKA WOLNOŚCI będzie się odbywał 24. MFF – ZOOM – ZBLIŻENIA, który organizujemy w terminie 6 – 12.09.2021. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

A modern theme for the film industry & video production